Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), si Vás dovolujeme informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů.

 

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,

 • fakturační adresa,

 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,

 • telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek a informačních sdělení.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Na dobu neurčitou anebo do doby zrušení na základě požadavku zákazníka, neprodleně.

Správce e-shopu tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 •  Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě Vašeho svobodného souhlasu

 • důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem provozovatele e-shopu o zasílání obchodních nabídek, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 • při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

 • správce e-shopu nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

 • správce e-shopu nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.